Temsirolimus v léčbě renálního karcinomu

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.
MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika komplexní onkologické péče MOÚ a LF MU, Brno

Souhrn

Renální karcinom tvoří asi 1–3 % všech nádorových onemocnění. V České republice je incidence karcinomu ledviny celosvětově nejvyšší a vykazuje postupně narůstající trend. V roce 2005 dosáhla incidence 15,51, mortalita 5,92 (obrázek 1). Renální karcinom je kurabilní pouze v případě provedení radikálního chirurgického výkonu. V operabilním stadiu jsou však diagnostikovány pouze dvě třetiny nemocných. Zbývající třetina jsou nemocní, kteří v době diagnózy mají onemocnění lokálně pokročilé či generalizované. Navíc, v závislosti na klinickém stadiu I–III, u pacientů po radikálním chirurgickém výkonu dochází ve 20–40 % k relapsu s rozvojem generalizovaného onemocnění.1 Základem léčby generalizovaného onemocnění byla po téměř 15 let cytokinová terapie.2,3 Teprve nedávno zavedená cílená terapie vedla ke změně terapeutických schémat a k využití biologické léčby.4 Imunoterapie nám dnes slouží jako standard ke srovnání s novými léky. Medián přežití při léčbě interferonem-a u pacientů s generalizovaným renálním karcinomem po nefrektomii je 13,6 měsíce oproti 7,8 měsíce u pacientů bez nefrektomie. Udávané celkové odpovědi jsou u imunoterapie kolem 15 %.

Renální karcinom tvoří asi 1–3 % všech nádorových onemocnění. V České republice je incidence karcinomu ledviny celosvětově nejvyšší a vykazuje postupně narůstající trend. V roce 2005 dosáhla incidence 15,51, mortalita 5,92 (obrázek 1). Renální karcinom je kurabilní pouze v případě provedení radikálního chirurgického výkonu. V operabilním stadiu jsou však diagnostikovány pouze dvě třetiny nemocných. Zbývající třetina jsou nemocní, kteří v době diagnózy mají onemocnění lokálně pokročilé či generalizované. Navíc, v závislosti na klinickém stadiu I–III, u pacientů po radikálním chirurgickém výkonu dochází ve 20–40 % k relapsu s rozvojem generalizovaného onemocnění.1 Základem léčby generalizovaného onemocnění byla po téměř 15 let cytokinová terapie.2,3 Teprve nedávno zavedená cílená terapie vedla ke změně terapeutických schémat a k využití biologické léčby.4 Imunoterapie nám dnes slouží jako standard ke srovnání s novými léky. Medián přežití při léčbě interferonem-a u pacientů s generalizovaným renálním karcinomem po nefrektomii je 13,6 měsíce oproti 7,8 měsíce u pacientů bez nefrektomie. Udávané celkové odpovědi jsou u imunoterapie kolem 15 %.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky