Panitumumab – nová zbraň cílené biologické léčby metastatického kolorektálního karcinomu

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
MUDr. Jiří Slíva1
Autoři - působiště: Onkologické a radioterapeutické oddělení FN, Plzeň
1 Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Kolorektální karcinom (CRC) je čtvrtou nejrozšířenější malignitou na světě. Česká republika je v incidenci tohoto nádoru u mužů na prvním místě v Evropě, u žen pak na čtvrtém místě za Maďarskem, Norskem a Německem. U poloviny všech pacientů s CRC se v průběhu onemocnění objeví vzdálené metastázy vyžadující systémovou protinádorovou léčbu, přičemž u 15–25 % nemocných jsou metastázy přítomny již v době diagnózy. U 80 % nemocných je dominantním místem metastatického postižení jaterní parenchym.

Kolorektální karcinom (CRC) je čtvrtou nejrozšířenější malignitou na světě. Česká republika je v incidenci tohoto nádoru u mužů na prvním místě v Evropě, u žen pak na čtvrtém místě za Maďarskem, Norskem a Německem. U poloviny všech pacientů s CRC se v průběhu onemocnění objeví vzdálené metastázy vyžadující systémovou protinádorovou léčbu, přičemž u 15–25 % nemocných jsou metastázy přítomny již v době diagnózy. U 80 % nemocných je dominantním místem metastatického postižení jaterní parenchym.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky