Interleukin-2 v léčbě renálního karcinomu

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Šárka Lukešová
doc. MUDr. Otakar Kopecký, CSc.
Autoři - působiště: II. interní klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové, a Onkologické oddělení, Oblastní nemocnice Náchod, a. s.

Souhrn

Světlobuněčný renální karcinom (RCC – renal cell carcinoma) představuje asi 3 % malignit u dospělých.17,24 V době diagnózy má 45 % pacientů lokalizovanou chorobu, 25 % má lokálně pokročilé onemocnění s postižením lymfatických uzlin a lokální invazí a 30 % má vzdálené metastázy.6 Nemocní s metastázami mají pětileté přežití méně než 10 % a medián přežití méně než 12 měsíců. Vyléčení je velmi sporadické, léčebné úsilí se zaměřuje na efektivní kontrolu symptomů a představuje šanci na prodloužení přežití.9 Přežití však může být velmi variabilní v závislosti na výkonnostním stavu (PS – performance status), hladině laktátdehydrogenázy, hemoglobinu a kalcia, provedení nebo neprovedení nefrektomie.

Světlobuněčný renální karcinom (RCC – renal cell carcinoma) představuje asi 3 % malignit u dospělých.17,24 V době diagnózy má 45 % pacientů lokalizovanou chorobu, 25 % má lokálně pokročilé onemocnění s postižením lymfatických uzlin a lokální invazí a 30 % má vzdálené metastázy.6 Nemocní s metastázami mají pětileté přežití méně než 10 % a medián přežití méně než 12 měsíců. Vyléčení je velmi sporadické, léčebné úsilí se zaměřuje na efektivní kontrolu symptomů a představuje šanci na prodloužení přežití.9 Přežití však může být velmi variabilní v závislosti na výkonnostním stavu (PS – performance status), hladině laktátdehydrogenázy, hemoglobinu a kalcia, provedení nebo neprovedení nefrektomie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky