Doporučení pro chelatační léčbu u chronicky transfundovaných hematologických nemocných se známkami přetížení železem

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Hematologie
Autoři: MUDr. Anna Jonášová
Autoři - působiště: I. interní klinika – klinika hematologie, 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Chelatační léčba je nezbytnou součástí terapie hematologických pacientů s chronickou transfuzní léčbou, kteří jsou ohroženi přetížením železem (Fe) nebo již vykazují jeho známky. V našich podmínkách jsou opakované dlouhodobé krevní převody u dospělých pacientů se selháním krvetvorby nejčastěji nutné u nemocných s myelodysplastickým syndromem (MDS), méně u nemocných s myelofibrózou dřeně, paroxysmální noční hemoglobinurií (PNH) a poměrně vzácnou chronickou aplastickou anemií (AA). Mnohem vzácnější jsou pak anemie ze skupiny vrozených anemií, jako jsou vrozené AA, dyserytropoetické anemie, talasemie a poruchy enzymů (tabulka 1).

Chelatační léčba je nezbytnou součástí terapie hematologických pacientů s chronickou transfuzní léčbou, kteří jsou ohroženi přetížením železem (Fe) nebo již vykazují jeho známky. V našich podmínkách jsou opakované dlouhodobé krevní převody u dospělých pacientů se selháním krvetvorby nejčastěji nutné u nemocných s myelodysplastickým syndromem (MDS), méně u nemocných s myelofibrózou dřeně, paroxysmální noční hemoglobinurií (PNH) a poměrně vzácnou chronickou aplastickou anemií (AA). Mnohem vzácnější jsou pak anemie ze skupiny vrozených anemií, jako jsou vrozené AA, dyserytropoetické anemie, talasemie a poruchy enzymů (tabulka 1).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky