Nefrotoxicita bisfosfonátů u onkologických pacientů

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Nežádoucí účinky
Obor: Onkologie
Autoři: Prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.1
Autoři - působiště: Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN, Praha
1 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Klasifikace bisfosfonátů a mechanismus jejich účinku Bisfosfonáty jsou deriváty kyseliny difosforečné (dříve nazývané pyrofosforečná). Jsou to analoga endogenních pyrofosfátů, pro něž je charakteristická vazba fosfor-uhlík-fosfor (P-C-P). Bisfosfonáty mají velmi nízkou střevní absorpci (přibližně 1–4 %), ale vysokou afinitu ke kosti, vážou se na krystaly hydroxyapatitu na povrchu kosti. Poté jsou resorbovány osteoklasty mechanismem endocytózy s následným omezením aktivity osteoklastů a jejich apoptózou. Důsledkem působení bisfosfonátů na osteoklasty je inhibice kostní resorpce.

Klasifikace bisfosfonátů a mechanismus jejich účinku Bisfosfonáty jsou deriváty kyseliny difosforečné (dříve nazývané pyrofosforečná). Jsou to analoga endogenních pyrofosfátů, pro něž je charakteristická vazba fosfor-uhlík-fosfor (P-C-P). Bisfosfonáty mají velmi nízkou střevní absorpci (přibližně 1–4 %), ale vysokou afinitu ke kosti, vážou se na krystaly hydroxyapatitu na povrchu kosti. Poté jsou resorbovány osteoklasty mechanismem endocytózy s následným omezením aktivity osteoklastů a jejich apoptózou. Důsledkem působení bisfosfonátů na osteoklasty je inhibice kostní resorpce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky