Klinické prognostické pravidlo pro určení výskytu infekcí močových cest u pacientů s diabetes mellitus 2. typu v primární péči

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Byla provedena 12měsíční prospektivní kohortová studie, jejímž cílem bylo vypracovat prognostické pravidlo pro stanovení výskytu infekcí močových cest u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2). Do studie byli zařazeni pacienti ve věku 45 let s DM2. Byl sledován výskyt recidivujících infekcí močových cest u žen a infekcí dolních močových cest u mužů. Předpovědními faktory recidivujících infekcí močových cest u žen (n = 81; 2 %) a infekcí dolních močových cest u mužů (n = 93; 3 %) byly věk, počet návštěv u praktického lékaře, inkontinence moči, cerebrovaskulární onemocnění nebo demence. U žen bylo dalším prediktorem onemocnění ledvin. Korigovaná oblast AUC (area under the receiver-operating curve) byla 0,79 (95% CI: 0,74–0,83) u žen a 0,75 (95% CI: 0,70–0,80) u mužů. S použitím skóre zkráceného na 4 byla u žen s nižším stanoveným rizikem pravděpodobnost sledovaného výsledného stavu 0,3 %. Při skóre zkráceném na 6 byla u žen s vyšším stanoveným rizikem pravděpodobnost 5,8 %. U mužů byly tyto hodnoty 0,8 % u skóre zkráceného na 2 a 7,1 % u skóre zkráceného na 4. Je tedy zřejmé, že k rozdělení pacientů do podskupin podle míry rizika mohou být použity jednoduché proměnné.

Byla provedena 12měsíční prospektivní kohortová studie, jejímž cílem bylo vypracovat prognostické pravidlo pro stanovení výskytu infekcí močových cest u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2). Do studie byli zařazeni pacienti ve věku 45 let s DM2. Byl sledován výskyt recidivujících infekcí močových cest u žen a infekcí dolních močových cest u mužů. Předpovědními faktory recidivujících infekcí močových cest u žen (n = 81; 2 %) a infekcí dolních močových cest u mužů (n = 93; 3 %) byly věk, počet návštěv u praktického lékaře, inkontinence moči, cerebrovaskulární onemocnění nebo demence. U žen bylo dalším prediktorem onemocnění ledvin. Korigovaná oblast AUC (area under the receiver-operating curve) byla 0,79 (95% CI: 0,74–0,83) u žen a 0,75 (95% CI: 0,70–0,80) u mužů. S použitím skóre zkráceného na 4 byla u žen s nižším stanoveným rizikem pravděpodobnost sledovaného výsledného stavu 0,3 %. Při skóre zkráceném na 6 byla u žen s vyšším stanoveným rizikem pravděpodobnost 5,8 %. U mužů byly tyto hodnoty 0,8 % u skóre zkráceného na 2 a 7,1 % u skóre zkráceného na 4. Je tedy zřejmé, že k rozdělení pacientů do podskupin podle míry rizika mohou být použity jednoduché proměnné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky