Předpověď progrese nemoci po nefrektomii provedené pro lokalizovaný karcinom ledviny: užitečnost prognostických modelů a molekulárních bioindikátorů

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Progrese nemoci po nefrektomii provedené z důvodu histologicky lokalizovaného karcinomu ledviny je spojena se statisticky významným zvýšením úmrtnosti, vzhledem k omezené účinnosti používaných léčebných postupů při metastatické nemoci. Z toho důvodu bylo uspořádáno několik studií adjuvantní terapie s cílem léčit nemocné, kteří jsou po operaci zvlášť výrazně ohroženi rozvojem karcinomu ledviny. Bylo vypracováno několik různých prognostických modelů určených k rozpoznání pacientů s vysokým rizikem progrese nemoci. Ačkoliv tyto prediktivní modely poskytují přijatelné hodnocení rizika progrese nemoci, jejich diagnostickou správnost je možné ještě zlepšit začleněním molekulárních prognostických bioindikátorů. Byly sice popsány četné v úvahu přicházející sloučeniny, avšak jen málo z nich bylo cíleně hodnoceno z hlediska spojitosti s progresí nemoci po nefrektomii. Do této spojitosti jsou dávány IMP-3, CXCR3, p53, Survivin, cIAP1, B7-H1 a B7-H4. Začlenění jednoho nebo několika z těchto bioindikátorů by mohlo zvýšit diagnostickou správnost dosud vypracovaných předpovědních modelů, a usnadnit tak správné použití adjuvantních léčebných postupů zaměřených na zabránění dalšímu rozvoji nemoci. Autoři podávají přehled známých prognostických nástrojů používaných k předpovědi progrese nemoci po lokalizovaném karcinomu ledviny a dosud provedených výzkumů, v nichž byly za tímto účelem hodnoceny různé bioindikátory.

Progrese nemoci po nefrektomii provedené z důvodu histologicky lokalizovaného karcinomu ledviny je spojena se statisticky významným zvýšením úmrtnosti, vzhledem k omezené účinnosti používaných léčebných postupů při metastatické nemoci. Z toho důvodu bylo uspořádáno několik studií adjuvantní terapie s cílem léčit nemocné, kteří jsou po operaci zvlášť výrazně ohroženi rozvojem karcinomu ledviny. Bylo vypracováno několik různých prognostických modelů určených k rozpoznání pacientů s vysokým rizikem progrese nemoci. Ačkoliv tyto prediktivní modely poskytují přijatelné hodnocení rizika progrese nemoci, jejich diagnostickou správnost je možné ještě zlepšit začleněním molekulárních prognostických bioindikátorů. Byly sice popsány četné v úvahu přicházející sloučeniny, avšak jen málo z nich bylo cíleně hodnoceno z hlediska spojitosti s progresí nemoci po nefrektomii. Do této spojitosti jsou dávány IMP-3, CXCR3, p53, Survivin, cIAP1, B7-H1 a B7-H4. Začlenění jednoho nebo několika z těchto bioindikátorů by mohlo zvýšit diagnostickou správnost dosud vypracovaných předpovědních modelů, a usnadnit tak správné použití adjuvantních léčebných postupů zaměřených na zabránění dalšímu rozvoji nemoci. Autoři podávají přehled známých prognostických nástrojů používaných k předpovědi progrese nemoci po lokalizovaném karcinomu ledviny a dosud provedených výzkumů, v nichž byly za tímto účelem hodnoceny různé bioindikátory.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky