Délka podávání antibiotik při léčbě nekomplikovaných symptomatických infekcí dolních cest močových u starších žen

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Antibiotika

Souhrn

Infekce močových cest jsou u starších osob časté. V literárních přehledech se u starších žen často doporučuje delší trvání léčby (7 až 14 dní), avšak poznatky, které by takovéto doporučení podporovaly, nejsou jednoznačné. Proto byla uspořádána studie, jejímž cílem bylo určit optimální trvání léčby antibiotiky při nekomplikovaných symptomatických infekcích dolních cest močových u starších žen. Do výběru byly zahrnuty všechny randomizované kontrolované studie, v nichž byly porovnávány různé délky léčby perorálními antibiotiky u nekomplikovaných symptomatických infekcí dolních cest močových u starších žen. Kdykoliv to bylo možné, byly získávány údaje o výsledném stavu u starších žen zařazených do studií v širším věkovém rozmezí. Vyloučeny byly pacientky s horečkou, bolestmi v kyčlích nebo komplikujícími faktory, a dále studie s trváním léčby delším než 14 dní a studie zaměřené na prevenci. Hodnocení kvality studie a výběr údajů prováděli dva autoři nezávisle na sobě. Ke statistickým analýzám byl použit model náhodných účinků a výsledky byly vyjádřeny jako rizikovost (RR – risk ratio) u dichotomických ukazatelů a jako průměrný rozdíl (MD – mean difference) u kontinuálních ukazatelů, s 95% intervaly spolehlivosti (CI – confidence interval).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky