Ranibizumab v kombinaci se sorafenibem u makulární degenerace

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Ovlivnění angiogeneze se v posledních letech stalo jedním z velmi důležitých cílů v léčbě řady nádorových onemocnění, ale současně je i standardním přístupem v léčbě choroidální neovaskularizace (makulární degenerace). Ranibizumab i sorafenib jsou schopny inhibice faktorů, které k novotvorbě cév přispívají, avšak v této indikaci je prozatím schválen a využíván pouze ranibizumab. Recentně byly publikovány 2 kazuistiky popisující jejich současné podání u pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací (AMD), u kterých tato dvojkombinace byla příčinou zlepšení ostrosti vidění.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky