Nadějný pertuzumab u pokročilých solidních tumorů

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Pertuzumab představuje prvního zástupce nové lékové skupiny označované jako inhibitory dimerizace HER. Na úrovni Ib studie byla sledována jeho základní farmakokinetika, a to i s přihlédnutím k možné interakci s docetaxelem, jenž byl aplikován v dávkách 60 či 75 mg/m2; dávka pertuzumabu byla 1 050 mg; poté docetaxel v dávkách 75 a 100 mg/m2 a pertuzumab 420 mg. Obě látky byly podávány nitrožilně, a to každé 3 týdny. U dvou pacientů (100 %) léčených docetaxelem 75 mg/m2 + pertuzumabem 1 050 mg se objevila těžká febrilní neutropenie a průjem. U 2 z 5 léčených kombinací 100 + 420 se vyskytla febrilní neutropenie a únava. Stabilizovaný klinický stav po 4 cyklech byl pozorován u více než 50 % nemocných s refrakterním karcinomem prostaty. V rámci studie nebyly mezi oběma látkami zjištěny jakékoliv lékové interakce. Doporučená dávka do II. fáze klinického testování je 75 mg/m2 docetaxelu a 420 mg pertuzumabu s nasycovací dávkou 840 mg.

Pertuzumab představuje prvního zástupce nové lékové skupiny označované jako inhibitory dimerizace HER. Na úrovni Ib studie byla sledována jeho základní farmakokinetika, a to i s přihlédnutím k možné interakci s docetaxelem, jenž byl aplikován v dávkách 60 či 75 mg/m2; dávka pertuzumabu byla 1 050 mg; poté docetaxel v dávkách 75 a 100 mg/m2 a pertuzumab 420 mg. Obě látky byly podávány nitrožilně, a to každé 3 týdny. U dvou pacientů (100 %) léčených docetaxelem 75 mg/m2 + pertuzumabem 1 050 mg se objevila těžká febrilní neutropenie a průjem. U 2 z 5 léčených kombinací 100 + 420 se vyskytla febrilní neutropenie a únava. Stabilizovaný klinický stav po 4 cyklech byl pozorován u více než 50 % nemocných s refrakterním karcinomem prostaty. V rámci studie nebyly mezi oběma látkami zjištěny jakékoliv lékové interakce. Doporučená dávka do II. fáze klinického testování je 75 mg/m2 docetaxelu a 420 mg pertuzumabu s nasycovací dávkou 840 mg.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky