Nilotinib, vysoce selektivní inhibitor BCR-ABL tyrosinkinázy, je účinný u nemocných s Ph+ chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi, kteří jsou rezistentní k imatinibu nebo jej nesnášejí

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Zavedení imatinibu do léčby chronické myeloidní leukemie s pozitivitou philadelphského chromosomu (Ph+ CML) vedlo k výraznému zlepšení prognózy onemocnění. U nově diagnostikovaných pacientů je léčba imatinibem spojena s kompletní cytogenetickou odpovědí u 87 % a odhadovaným pětiletým přežitím u 89 % nemocných. Rezistence k imatinibu se ročně vyskytne u 3–4 % pacientů. U nemocných, kteří jsou rezistentní k imatinibu nebo jej nesnášejí, jsou hledány další možnosti léčby. Nilotinib je nový perorálně účinný lék odvozený od imatinibu, vyznačující se zvýšenou cílovou specificitou. V preklinických studiích vykazoval nilotinib 30krát vyšší účinnost než imatinib a účinnost byla zachována u 32 ze 33 imatinib-rezistentních mutací BCR-ABL. Primárním cílem této klinické studie II. fáze bylo stanovit výskyt velké cytogenetické odpovědi (MCyR) u pacientů v chronické fázi Ph+ CML, u kterých se vyvinula rezistence k imatinibu nebo kteří léčbu imatinibem nesnášeli.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky