Chronická myeloidní leukemie: klinická doporučení ESMO pro diagnózu, léčbu a sledování

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Incidence chronické myeloidní leukemie (CML) v USA je udávána v rozmezí 1,5/100 000 až 1,8/100 000 za rok. Četnost korigovaná na věk je udávána 0,7 u pacientů < 65 roků a 7,0 u pacientů ≥ 65 roků (National Cancer Institute, Surveillance Epidemiology and End Results – SEER). Podle záznamů ve Swedish Cancer Registry je incidence korigovaná na věk 0,9 u mužů a 0,8 u žen. Medián věku v době stanovení diagnózy je přibližně 60 roků. Ve většině případů je diagnóza stanovena na základě charakteristického krevního obrazu (větší či menší posun granulopoezy doleva, přítomnost všech stadií vyzrávání, trombocytóza, bazofilie a eozinofilie). V počáteční chronické fázi jsou typickými znaky CML splenomegalie, trombocytóza a bazofilie, avšak 40 % pacientů je bez příznaků. K potvrzení diagnózy je třeba průkaz philadelphského (Ph) chromosomu (22q-), který vzniká reciproční translokací t(9;22) (q34;q11), a/nebo průkaz fúzního genu BCR-ABL v periferní krvi nebo buňkách kostní dřeně. V některých případech (přibližně v 5 %) není Ph chromosom nalezen, a potvrzení diagnózy pak je možné pouze molekulárně genetickými metodami, např. fluorescenční in situ hybridizací (FISH – fluorescent in situ hybridization) nebo reverzně transkriptázovou polymerázovou řetězovou reakcí (RT-PCR – reverse transcriptase polymerase chain reaction).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky