Bicalutamid 150 mg v kombinaci se standardní léčbou v terapii časného nemetastazujícího karcinomu prostaty – výsledky sedmiletého sledování studie 24

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Farmakoterapeutický přístup, který má za cíl potlačení androgenní stimulace, je stále více používán u pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty jako doplněk chirurgického řešení nebo radioterapie. Nejrozšířenějším léčivem je v této oblasti agonista LHRH (luteinizing hormone-releasing hormone agonist) goserelin, jehož použití je podloženo důkazy z klinických studií o prodloužení celkového přežívání pacientů. Agonisté LHRH však mají poměrně časté nežádoucí účinky, jako je ztráta libida či úbytek svalové a kostní hmoty. Vhodnou alternativou jsou nesteroidní antiandrogeny, které mají srovnatelnou účinnost a příznivější profil nežádoucích účinků. Bicalutamid (Casodex) byl a stále je testován v rozsáhlém klinickém programu tří randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií (studie 23, 24 a 25). Již předchozí výsledky studie 24 jednoznačně ukázaly, že podání bicalutamidu významně snižuje riziko progrese onemocnění, zejména u pacientů s lokálně pokročilou formou onemocnění. Součástí této publikace jsou výsledky studie 24 po sedmiletém sledování.

Farmakoterapeutický přístup, který má za cíl potlačení androgenní stimulace, je stále více používán u pacientů s nemetastazujícím karcinomem prostaty jako doplněk chirurgického řešení nebo radioterapie. Nejrozšířenějším léčivem je v této oblasti agonista LHRH (luteinizing hormone-releasing hormone agonist) goserelin, jehož použití je podloženo důkazy z klinických studií o prodloužení celkového přežívání pacientů. Agonisté LHRH však mají poměrně časté nežádoucí účinky, jako je ztráta libida či úbytek svalové a kostní hmoty. Vhodnou alternativou jsou nesteroidní antiandrogeny, které mají srovnatelnou účinnost a příznivější profil nežádoucích účinků. Bicalutamid (Casodex) byl a stále je testován v rozsáhlém klinickém programu tří randomizovaných, placebem kontrolovaných klinických studií (studie 23, 24 a 25). Již předchozí výsledky studie 24 jednoznačně ukázaly, že podání bicalutamidu významně snižuje riziko progrese onemocnění, zejména u pacientů s lokálně pokročilou formou onemocnění. Součástí této publikace jsou výsledky studie 24 po sedmiletém sledování.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky