Dasatinib či imatinib ve vysokých dávkách u chronické myeloidní leukemie

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Z dosavadních klinických zkušeností je zřejmé, že až 30 % nemocných v chronické fázi chronické myeloidní leukemie léčených imatinibem přeruší léčbu do 5 let z důvodu neuspokojivé terapeutické odpovědi či pro výskyt nežádoucích účinků. Pokles léčebného účinku je možno vysvětlit rozvojem rezistence, která je popisována při podávání imatinibu v dávkách 400–600 mg. Proti vzniku rezistence lze do jisté míry bojovat zvýšením denní dávky léku až na 800 mg, přesto však zůstáváme limitováni snášenlivostí léčiva. Dosažení léčebné odpovědi při eskalaci dávky imatinibu nicméně rovněž obvykle nebývá setrvalejšího charakteru. Je tedy logické, že se lékaři snaží najít jeho účinnou a současně bezpečnou alternativu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky