Taxany v primární chemoterapii časného karcinomu prsu. Metaanalýza randomizovaných klinických studií

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

U nemocných s lokálně pokročilým a operovatelným karcinomem prsu bylo zjištěno, že neoadjuvantní chemoterapie zvyšuje pravděpodobnost provedení operace šetřící prs (BCS – breast-conserving surgery) v porovnání s adjuvantní léčbou; nejen to – u nemocných, u nichž zcela vymizely histologické známky nádoru (pCR – pathologic complete response), bylo dosahováno lepších výsledků. Byla provedena literární rešerše a metaanalýza randomizovaných klinických studií s cílem posoudit přínos taxanů přidaných k antracyklinům v primární léčbě v porovnání se standardní chemoterapií.

U nemocných s lokálně pokročilým a operovatelným karcinomem prsu bylo zjištěno, že neoadjuvantní chemoterapie zvyšuje pravděpodobnost provedení operace šetřící prs (BCS – breast-conserving surgery) v porovnání s adjuvantní léčbou; nejen to – u nemocných, u nichž zcela vymizely histologické známky nádoru (pCR – pathologic complete response), bylo dosahováno lepších výsledků. Byla provedena literární rešerše a metaanalýza randomizovaných klinických studií s cílem posoudit přínos taxanů přidaných k antracyklinům v primární léčbě v porovnání se standardní chemoterapií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky