Léčba dasatinibem navozuje trvalou cytogenetickou odpověď u pacientů s chronickou myeloidní leukemií v chronické fázi rezistentních na imatinib či imatinib nesnášejících

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Incidence chronické myeloidní leukemie (CML) se pohybuje od 1 do 2 případů na 100 000 dospělých a představuje 15 % všech případů leukemií. Nejčastěji používaným léčivem ve všech fázích onemocnění (chronické, akcelerované i blastické) je imatinib, který navozuje hematologickou i cytogenetickou odpověď, avšak jeho podávání je také spojeno s významně častou rezistencí k léčbě či její nesnášenlivostí. Dasatinib je silný inhibitor kináz typu BCR-ABL a SRC (in vitro 325krát účinnější než imatinib), určený k léčbě pacientů v chronické, akutní i myeloidní či lymfoidní blastické fázi CML, kteří jsou rezistentní k léčbě imatinibem, popřípadě imatinib nesnášejí. Studie Hochhause a spol. přináší údaje navazující na předchozí publikaci výsledků studie START-C a zahrnuje výsledky od celé kohorty 387 pacientů při delším sledování (medián sledování 15,2 měsíce, délka léčby < 1 až 18,4 měsíce), což umožňuje robustní analýzu odpovědi na léčbu dasatinibem.

Incidence chronické myeloidní leukemie (CML) se pohybuje od 1 do 2 případů na 100 000 dospělých a představuje 15 % všech případů leukemií. Nejčastěji používaným léčivem ve všech fázích onemocnění (chronické, akcelerované i blastické) je imatinib, který navozuje hematologickou i cytogenetickou odpověď, avšak jeho podávání je také spojeno s významně častou rezistencí k léčbě či její nesnášenlivostí. Dasatinib je silný inhibitor kináz typu BCR-ABL a SRC (in vitro 325krát účinnější než imatinib), určený k léčbě pacientů v chronické, akutní i myeloidní či lymfoidní blastické fázi CML, kteří jsou rezistentní k léčbě imatinibem, popřípadě imatinib nesnášejí. Studie Hochhause a spol. přináší údaje navazující na předchozí publikaci výsledků studie START-C a zahrnuje výsledky od celé kohorty 387 pacientů při delším sledování (medián sledování 15,2 měsíce, délka léčby < 1 až 18,4 měsíce), což umožňuje robustní analýzu odpovědi na léčbu dasatinibem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky