Je u žen ve věku 50 roků a starších screening tolik potřebný jako u žen pod 50 roků, jestliže byl výsledek screeningu u nich negativní?

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

K vyhodnocení přiměřenosti rutinního screeningu k odhalení cervikální intraepiteliální neoplazie stupně 2 nebo závažnější (CIN2+) u žen ve věku nad 50 let byla sestavena retrospektivní kohorta ze šesti italských screeningových programů probíhajících v obyvatelstvu. V těch bylo celkem 287 330 žen (1 714 550 osoboroků sledování, 1 110 případů), vyšetřovaných ve věku od 25 do 64 roků, s nejméně dvěma screeningovými cytologickými vyšetřeními, z nichž první bylo negativní, sledováno od prvního negativního cervikálního stěru až do biopsie, která prokázala lézi CIN2+, nebo až do posledního negativního cervikálního stěru. U žen ve věkových skupinách 25–49 a 50–64 roků byly vypočteny: nekorigovaná a na věk standardizovaná četnost detekce (DR – detection rate), kumulativní riziko (KR), korigovaná míra rizika na počet předchozích negativních vyšetření, a pravděpodobnost falešně pozitivního CIN2+ po dvou nebo více vyšetřeních cervikálního stěru. DR je významně nižší u žen ve věku nad 50 roků. Multivariantní analýza ukázala významný ochranný účinek počínaje 4 screeningovými akcemi (DR = 0,70; 95% CI: 0,51–0,97); vliv věku 50 let a více byl 0,29 (95% CI: 0,24–0,35). KR přítomnosti CIN2+ je nejméně 8x vyšší u žen ve věku pod 50 let (KR = 2,06; 95% CI: 1,88–2,23) po jednom předchozím negativním testu než u žen ≥ 50 roků se 4 provedenými screeningy (KR = 0,23; 95% CI: 0,00–0,46). Nad 50 roků jsou po 4 vyšetřeních diagnostikovány nejméně 3 falešně pozitivní na každý skutečně pozitivní případ. Přínos vyplývající z cytologického screeningu je u dobře vyšetřovaných starších žen nejistý.

K vyhodnocení přiměřenosti rutinního screeningu k odhalení cervikální intraepiteliální neoplazie stupně 2 nebo závažnější (CIN2+) u žen ve věku nad 50 let byla sestavena retrospektivní kohorta ze šesti italských screeningových programů probíhajících v obyvatelstvu. V těch bylo celkem 287 330 žen (1 714 550 osoboroků sledování, 1 110 případů), vyšetřovaných ve věku od 25 do 64 roků, s nejméně dvěma screeningovými cytologickými vyšetřeními, z nichž první bylo negativní, sledováno od prvního negativního cervikálního stěru až do biopsie, která prokázala lézi CIN2+, nebo až do posledního negativního cervikálního stěru. U žen ve věkových skupinách 25–49 a 50–64 roků byly vypočteny: nekorigovaná a na věk standardizovaná četnost detekce (DR – detection rate), kumulativní riziko (KR), korigovaná míra rizika na počet předchozích negativních vyšetření, a pravděpodobnost falešně pozitivního CIN2+ po dvou nebo více vyšetřeních cervikálního stěru. DR je významně nižší u žen ve věku nad 50 roků. Multivariantní analýza ukázala významný ochranný účinek počínaje 4 screeningovými akcemi (DR = 0,70; 95% CI: 0,51–0,97); vliv věku 50 let a více byl 0,29 (95% CI: 0,24–0,35). KR přítomnosti CIN2+ je nejméně 8x vyšší u žen ve věku pod 50 let (KR = 2,06; 95% CI: 1,88–2,23) po jednom předchozím negativním testu než u žen ≥ 50 roků se 4 provedenými screeningy (KR = 0,23; 95% CI: 0,00–0,46). Nad 50 roků jsou po 4 vyšetřeních diagnostikovány nejméně 3 falešně pozitivní na každý skutečně pozitivní případ. Přínos vyplývající z cytologického screeningu je u dobře vyšetřovaných starších žen nejistý.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky