Vysoké dávky interleukinu-2 v léčbě metastatického karcinomu ledviny. Retrospektivní analýza odpovědi na léčbu a doby přežívání u pacientů léčených na chirurgickém oddělení National Cancer Institute v období 1986–2006

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Výsledkem léčby metastatického karcinomu ledviny (KL) vysokými dávkami (high-dose) interleukinu-2 (HD IL-2) byl trvalý ústup nádoru u malého podílu pacientů. V předkládané studii představují autoři 20leté zkušenosti s podáváním tohoto imunoterapeutika. Pacienti s metastatickým KL (n = 259) byli léčeni samotným HD IL-2 v době od 13. ledna 1986 do 31. prosince 2006 na chirurgickém oddělení National Cancer Institute. Předpokládané předpovědní činitele odpovědi na léčbu a doby přežívání, jak z období před léčbou, tak spojené s léčbou, byly nejdříve podrobeny jednoproměnné analýze a posléze víceproměnné logistické regresi nebo Coxově analýze proporcionálních rizik. Autoři také zkoumali prognostické činitele doby přežívání podle Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) a zjišťovali jejich předpovědní hodnotu u souboru pacientů v této studii.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky