Pemetrexed s carboplatinou u starších pacientů s maligním pleurálním mesoteliomem: sloučená analýza dvou studií II. fáze

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Incidence maligního pleurálního mesoteliomu (MPM) u starších pacientů se zvyšuje. V předložené studii byly pro porovnání mezi věkovými skupinami retrospektivně analyzovány sloučené údaje ze dvou studií II. fáze s pemetrexedem a carboplatinou (PC) jako léčbou první linie. Pacienti dostávali pemetrexed 500 mg/m2 a carboplatinu AUC 5 mg/ml za minutu intravenózně každých 21 dní s běžným doplňkovým podáváním vitaminů. Jako starší byli vymezeni pacienti ve věku 70 roků a více. U 178 pacientů byl výkonnostní stav hodnocen jako 2 a méně podle Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). Medián věku byl 65 roků (rozsah: 38–79), přičemž 48 pacientů bylo ve věku 70 roků nebo starších (27 %). Hematologické nežádoucí účinky 3. a 4. stupně se vyskytovaly o něco častěji ve skupině 70letých a starších pacientů než ve skupině pacientů mladších 70 let, přičemž neutropenie byla pozorována u 25,0 % v porovnání s 13,8 % (p = 0,11), anemie u 20,8 % v porovnání se 6,9 % (p = 0,01) a trombocytopenie u 14,6 % v porovnání s 8,5 % (p = 0,26). Nehematologické nežádoucí účinky byly mírné, podobné u obou skupin. Nebyl pozorován významný rozdíl v celkovém zvládnutí nemoci (60,4 % v porovnání se 66,9 %; p = 0,47), době do známek progrese (7,2 měsíce v porovnání se 7,5 měsíci; p = 0,42) a době přežívání (10,7 měsíce v porovnání s 13,9 měsíce; p = 0,12). Kromě mírně častějších hematologických nežádoucích účinků nebyl mezi věkovými skupinami zjištěn významný rozdíl ve výsledném stavu ani v nežádoucích účincích. Kombinace PC je tedy podle výsledků této studie u vybraných starších pacientů s MPM účinná a dobře snášená.

Incidence maligního pleurálního mesoteliomu (MPM) u starších pacientů se zvyšuje. V předložené studii byly pro porovnání mezi věkovými skupinami retrospektivně analyzovány sloučené údaje ze dvou studií II. fáze s pemetrexedem a carboplatinou (PC) jako léčbou první linie. Pacienti dostávali pemetrexed 500 mg/m2 a carboplatinu AUC 5 mg/ml za minutu intravenózně každých 21 dní s běžným doplňkovým podáváním vitaminů. Jako starší byli vymezeni pacienti ve věku 70 roků a více. U 178 pacientů byl výkonnostní stav hodnocen jako 2 a méně podle Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG). Medián věku byl 65 roků (rozsah: 38–79), přičemž 48 pacientů bylo ve věku 70 roků nebo starších (27 %). Hematologické nežádoucí účinky 3. a 4. stupně se vyskytovaly o něco častěji ve skupině 70letých a starších pacientů než ve skupině pacientů mladších 70 let, přičemž neutropenie byla pozorována u 25,0 % v porovnání s 13,8 % (p = 0,11), anemie u 20,8 % v porovnání se 6,9 % (p = 0,01) a trombocytopenie u 14,6 % v porovnání s 8,5 % (p = 0,26). Nehematologické nežádoucí účinky byly mírné, podobné u obou skupin. Nebyl pozorován významný rozdíl v celkovém zvládnutí nemoci (60,4 % v porovnání se 66,9 %; p = 0,47), době do známek progrese (7,2 měsíce v porovnání se 7,5 měsíci; p = 0,42) a době přežívání (10,7 měsíce v porovnání s 13,9 měsíce; p = 0,12). Kromě mírně častějších hematologických nežádoucích účinků nebyl mezi věkovými skupinami zjištěn významný rozdíl ve výsledném stavu ani v nežádoucích účincích. Kombinace PC je tedy podle výsledků této studie u vybraných starších pacientů s MPM účinná a dobře snášená.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky