Klodronát v adjuvantní léčbě operabilního karcinomu prsu – snížení výskytu kostních metastáz a zlepšení celkového přežití

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Experimentální a klinické údaje ukazují, že perorální bisfosfonát klodronát (Bonefos) může inhibovat osteoklastickou kostní resorpci indukovanou tumorem. Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie byla navržena tak, aby mohla určit, zda perorální klodronát, přidaný ke standardní terapii primárně operabilního karcinomu prsu, dokáže snížit výskyt metastáz do kostí a zlepšit celkové přežití.

Experimentální a klinické údaje ukazují, že perorální bisfosfonát klodronát (Bonefos) může inhibovat osteoklastickou kostní resorpci indukovanou tumorem. Tato randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná multicentrická studie byla navržena tak, aby mohla určit, zda perorální klodronát, přidaný ke standardní terapii primárně operabilního karcinomu prsu, dokáže snížit výskyt metastáz do kostí a zlepšit celkové přežití.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky