Capecitabin vs capecitabin + trastuzumab u HER2-pozitivního pokročilého karcinomu prsu po předchozí léčbě trastuzumabem

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Léčba karcinomu prsu zažívá v posledních letech doslova revoluci. Teprve před nedávnem začala být v této indikaci využívána léčiva řazená k monoklonálním protilátkám, jako je např. trastuzumab, tedy humanizovaná protilátka namířená proti receptorům HER2. Současně se zavedením těchto léčiv do klinické praxe však vyvstala otázka, zda v případě progrese onemocnění s jeho podáváním pokračovat, či jej zaměnit za léčbu jinou. Ačkoliv některé práce poukazují na přetrvávající prospěch z takové léčby (zejména z důvodu protilátkami zprostředkované buněčné cytotoxicity), je takový postup stále intenzivně diskutován.

Léčba karcinomu prsu zažívá v posledních letech doslova revoluci. Teprve před nedávnem začala být v této indikaci využívána léčiva řazená k monoklonálním protilátkám, jako je např. trastuzumab, tedy humanizovaná protilátka namířená proti receptorům HER2. Současně se zavedením těchto léčiv do klinické praxe však vyvstala otázka, zda v případě progrese onemocnění s jeho podáváním pokračovat, či jej zaměnit za léčbu jinou. Ačkoliv některé práce poukazují na přetrvávající prospěch z takové léčby (zejména z důvodu protilátkami zprostředkované buněčné cytotoxicity), je takový postup stále intenzivně diskutován.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky