Lapatinib vs lapatinib + trastuzumab v léčbě pokročilého karcinomu prsu – studie EGF104900

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Co možná nejdůslednější blokáda receptorů HER2 jakožto terapeutický přístup u karcinomu prsu přináší velmi dobrou klinickou odpověď, přičemž úměrně intenzitě této blokády klesá riziko rozvoje rezistence ke stávající léčbě. Největší klinické zkušenosti jsou v současnosti k dispozici pro užití trastuzumabu. Novější látka, lapatinib, je v EU i USA schválena k léčbě pokročilého či metastazujícího karcinomu, jehož buňky vykazují pozitivitu HER2, avšak prozatím až jako lék druhé volby. Studie EGF100151 prokázala účinnost (prodloužení doby do progrese) lapatinibu v kombinaci s capecitabinem u nemocných s progresí při léčbě režimem s trastuzumabem. Na právě proběhlé konferenci ASCO 2008 byly prezentovány výsledky klinické studie III. fáze, ve které byla porovnávána účinnost lapatinibu oproti kombinaci lapatinibu s trastuzumabem u pacientek s progredujícím karcinomem prsu.

Co možná nejdůslednější blokáda receptorů HER2 jakožto terapeutický přístup u karcinomu prsu přináší velmi dobrou klinickou odpověď, přičemž úměrně intenzitě této blokády klesá riziko rozvoje rezistence ke stávající léčbě. Největší klinické zkušenosti jsou v současnosti k dispozici pro užití trastuzumabu. Novější látka, lapatinib, je v EU i USA schválena k léčbě pokročilého či metastazujícího karcinomu, jehož buňky vykazují pozitivitu HER2, avšak prozatím až jako lék druhé volby. Studie EGF100151 prokázala účinnost (prodloužení doby do progrese) lapatinibu v kombinaci s capecitabinem u nemocných s progresí při léčbě režimem s trastuzumabem. Na právě proběhlé konferenci ASCO 2008 byly prezentovány výsledky klinické studie III. fáze, ve které byla porovnávána účinnost lapatinibu oproti kombinaci lapatinibu s trastuzumabem u pacientek s progredujícím karcinomem prsu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky