Spojení gemcitabinu a docetaxelu v léčbě dětí a mladších dospělých s refrakterním kostním sarkomem

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Spojení gemcitabinu a docetaxelu při léčbě sarkomů u dospělých se ukázalo jako slibné. V předkládané studii byly hodnoceny toxicita a účinnost této kombinace v léčbě sarkomů u dětí. Retrospektivní přehled kasuistik 22 pacientů s recidivujícím nebo refrakterním kostním sarkomem nebo sarkomem měkkých tkání, kteří byli léčeni gemcitabinem (v dávce 675 mg/m2 intravenózně 1. a 8. den) a docetaxelem (v dávce 75–100 mg/m2 intravenózně 8. den).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky