Patofyziologie neoplazie krčku dělohy a pravděpodobnost invazivního karcinomu u žen s cervikální intraepiteliální neoplazií 3: retrospektivní kohortová studie

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Možná invazivita cervikální intraepiteliální neoplazie 3 (CIN3; nazývaná také karcinom stadia 0) není dosud dostatečně určena. V nemocnici National Women's Hospital v Aucklandu na Novém Zélandu bylo v letech 1965 až 1974 upuštěno od léčby CIN3 u podstatného podílu žen v rámci jedné neetické klinické studie. Rozdíly v léčbě, které z toho vyplynuly, umožňují stanovení dlouhodobého ohrožení invazivním karcinomem krčku děložního u žen s lézemi neovlivněnými léčbou v porovnání se ženami, kterým byla poskytnuta náležitá zahajovací léčba následovaná obvyklým léčebným postupem. Cílem předkládané studie bylo stanovit dlouhodobou pravděpodobnost invazivního karcinomu u těchto dvou skupin žen. Na základě kritického posouzení bylo v roce 1988 stanoveno nezávislé klinické prověření u všech žen, u nichž přetrvávaly pochybnosti o správnosti léčby.

Možná invazivita cervikální intraepiteliální neoplazie 3 (CIN3; nazývaná také karcinom stadia 0) není dosud dostatečně určena. V nemocnici National Women's Hospital v Aucklandu na Novém Zélandu bylo v letech 1965 až 1974 upuštěno od léčby CIN3 u podstatného podílu žen v rámci jedné neetické klinické studie. Rozdíly v léčbě, které z toho vyplynuly, umožňují stanovení dlouhodobého ohrožení invazivním karcinomem krčku děložního u žen s lézemi neovlivněnými léčbou v porovnání se ženami, kterým byla poskytnuta náležitá zahajovací léčba následovaná obvyklým léčebným postupem. Cílem předkládané studie bylo stanovit dlouhodobou pravděpodobnost invazivního karcinomu u těchto dvou skupin žen. Na základě kritického posouzení bylo v roce 1988 stanoveno nezávislé klinické prověření u všech žen, u nichž přetrvávaly pochybnosti o správnosti léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky