Vliv léčby epoetinem-β na dobu přežívání, progresi nádoru a výskyt tromboembolických příhod u pacientů s karcinomem: aktualizovaná metaanalýza 12 randomizovaných, placebem ověřovaných studií s účastí 2 301 pacientů

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obory: Hematologie, Onkologie

Souhrn

Epoetin-b je používán při chemoterapii pacientů s metastazujícím karcinomem ke zmírnění příznaků anemie, snížení potřeby krevních transfuzí a zlepšení kvality života. V předkládané metaanalýze 12 randomizovaných, placebem ověřovaných studií je hodnocen účinek epoetinu-b na dobu přežívání, progresi nádoru a tromboembolické příhody (TEE – thromboembolic events). Do analýzy bylo zahrnuto 2 297 pacientů (epoetin-b: n = 1 244; ověřovací skupina: n = 1 053; 65 % solidních a 35 % nemyeloidních hematologických malignit). Předem určenou analýzou podskupin byly hodnoceny účinky u pacientů s výchozí hodnotou Hb < 110 g/l, podle současných směrnic organizace European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky