Studie fáze Ib s docetaxelem, carboplatinou a erlotinibem v léčbě karcinomů vaječníku a vejcovodu a primárního peritoneálního karcinomu

Číslo: 5 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

U nemocných s karcinomem vaječníků byly hodnoceny bezpečnost a maximální tolerovaná dávka (MTD) erlotinibu podávaného s docetaxelem/carboplatinou. Nemocné dosud neléčené chemoterapií dostávaly intravenózně docetaxel (75 mg/m2) a carboplatinu (plocha pod křivkou 5) v 1. dnu třítýdenního cyklu, a perorálně erlotinib v dávce 50 (kohorta 1), 100 (kohorta 2a) nebo 75 mg/den (kohorta 2b) po dobu až 6 cyklů. Dávka limitovaná nežádoucími účinky byla určena v 1. cyklu. Léčeno bylo 45 nemocných (medián věku byl 59 roků). Dávky limitované nežádoucími účinky bylo dosaženo u 1/5/5 nemocných (kohorty 1/2a/2b). MTD erlotinibu v tomto schématu podávání byla určena na 75 mg/den (kohorta 2b; dávka erlotinibu byla zvýšena na 100 mg/den u 11 z 19 nemocných počínaje 2. cyklem). Hlavním hematologickým nežádoucím účinkem 3.–4. stupně byla neutropenie (85 % v kohortě 1, 100 % v kohortě 2a a 95 % v kohortě 2b). Častými nehematologickými nežádoucími účinky byly průjem, únava, nevolnost a vyrážka. U 23 hodnotitelných nemocných bylo dosaženo 6 úplných a 7 částečných odpovědí na léčbu (52% četnost odpovědi). Docetaxel ani carboplatina neměly žádný hodnotitelný účinek na farmakokinetiku erlotinibu. Při následné udržovací léčbě jednou látkou byl erlotinib podáván v dávkách 100–150 mg/den, se zvládnutelnými nežádoucími účinky, až do progrese nádoru. Je zřejmě vhodné pokračovat v dalším výzkumu použití erlotinibu v léčbě karcinomu epitelu vaječníků, zejména při udržovací léčbě.

U nemocných s karcinomem vaječníků byly hodnoceny bezpečnost a maximální tolerovaná dávka (MTD) erlotinibu podávaného s docetaxelem/carboplatinou. Nemocné dosud neléčené chemoterapií dostávaly intravenózně docetaxel (75 mg/m2) a carboplatinu (plocha pod křivkou 5) v 1. dnu třítýdenního cyklu, a perorálně erlotinib v dávce 50 (kohorta 1), 100 (kohorta 2a) nebo 75 mg/den (kohorta 2b) po dobu až 6 cyklů. Dávka limitovaná nežádoucími účinky byla určena v 1. cyklu. Léčeno bylo 45 nemocných (medián věku byl 59 roků). Dávky limitované nežádoucími účinky bylo dosaženo u 1/5/5 nemocných (kohorty 1/2a/2b). MTD erlotinibu v tomto schématu podávání byla určena na 75 mg/den (kohorta 2b; dávka erlotinibu byla zvýšena na 100 mg/den u 11 z 19 nemocných počínaje 2. cyklem). Hlavním hematologickým nežádoucím účinkem 3.–4. stupně byla neutropenie (85 % v kohortě 1, 100 % v kohortě 2a a 95 % v kohortě 2b). Častými nehematologickými nežádoucími účinky byly průjem, únava, nevolnost a vyrážka. U 23 hodnotitelných nemocných bylo dosaženo 6 úplných a 7 částečných odpovědí na léčbu (52% četnost odpovědi). Docetaxel ani carboplatina neměly žádný hodnotitelný účinek na farmakokinetiku erlotinibu. Při následné udržovací léčbě jednou látkou byl erlotinib podáván v dávkách 100–150 mg/den, se zvládnutelnými nežádoucími účinky, až do progrese nádoru. Je zřejmě vhodné pokračovat v dalším výzkumu použití erlotinibu v léčbě karcinomu epitelu vaječníků, zejména při udržovací léčbě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky