Ciclosporin v léčbě psoriázy

Supplementum: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Sladjana Iličová
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA1
Autoři - působiště: Prosanum a.s., Léčebné centrum pro psoriatiky a ekzematiky, Praha
1 Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Souhrn

Ciclosporin (cyklosporin A – CyA) je polypeptid, který se skládá z 11 aminokyselin. Je produkován houbou Tolypocladium inflatum a patří mezi léky s výrazným imunosupresivním účinkem. Původně byl indikován v transplantační medicíně a v 80. letech se jeho indikace rozšířila i na autoimunitní choroby včetně psoriázy a atopické dermatitidy. Působí na lymfocyty specificky a reverzibilně, jeho účinek spočívá v blokádě aktivace T-lymfocytů a zároveň v inhibici jejich proliferace. V cytoplazmě se CyA váže na cyklofilin A a tento komplex inhibuje enzym kalcineurinfosfatázu. Důsledkem je omezení defosforylace NFAT (nuclear factor of activate T cells) a jeho translokace do jádra, následně CyA tlumí transkripci a syntézu aktivačních cytokinů. Tento proces je závislý na intracelulární hladině kalcia a označuje se jako kalciumdependentní. Konečným výsledkem je inhibice produkce IL-2, IL-3, IL-4, GM-CSF (faktor stimulující granulocytární makrofágy), INF-g a TNF-a, která se objevuje několik hodin po antigenní stimulaci pomocných T-lymfocytů.

Ciclosporin (cyklosporin A – CyA) je polypeptid, který se skládá z 11 aminokyselin. Je produkován houbou Tolypocladium inflatum a patří mezi léky s výrazným imunosupresivním účinkem. Původně byl indikován v transplantační medicíně a v 80. letech se jeho indikace rozšířila i na autoimunitní choroby včetně psoriázy a atopické dermatitidy. Působí na lymfocyty specificky a reverzibilně, jeho účinek spočívá v blokádě aktivace T-lymfocytů a zároveň v inhibici jejich proliferace. V cytoplazmě se CyA váže na cyklofilin A a tento komplex inhibuje enzym kalcineurinfosfatázu. Důsledkem je omezení defosforylace NFAT (nuclear factor of activate T cells) a jeho translokace do jádra, následně CyA tlumí transkripci a syntézu aktivačních cytokinů. Tento proces je závislý na intracelulární hladině kalcia a označuje se jako kalciumdependentní. Konečným výsledkem je inhibice produkce IL-2, IL-3, IL-4, GM-CSF (faktor stimulující granulocytární makrofágy), INF-g a TNF-a, která se objevuje několik hodin po antigenní stimulaci pomocných T-lymfocytů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky