Současné postavení imiquimodu v dermatologii

Supplementum: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Dermatologie
Autoři: MUDr. Zuzana Rozehnalová
MUDr. Jana Kellerová
MUDr. Renata Schmiedbergerová
prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc.
Autoři - působiště: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

Souhrn

Krém obsahující imiquimod, místní imunomodulátor, je určen pro lokální léčbu perigenitálních a perianálních papilomavirových vegetací (condylomata acuminata) a povrchových bazocelulárních karcinomů u dospělých. Další indikací je léčba klinicky typických, nehyperkeratotických, nehypertrofických aktinických keratóz v oblasti obličeje nebo kštice u imunokompetentních dospělých pacientů, u nichž by z důvodu velikosti nebo počtu lézí byla kryoterapie nedostatečně účinná a/nebo nepřijatelná a jiné terapeutické možnosti jsou kontraindikovány nebo méně vhodné. V klinických studiích byl prokázán protinádorový účinek indukcí interferonu-a a dalších cytokinů stimulujících imunitní odpověď a tumor-specifickou apoptózu. Protinádorový účinek se hodnotí 12 týdnů po ukončení terapie, po regeneraci kůže dané oblasti. Všeobecně je 5% imiquimod účinný a dobře snášený. Zhojení bez recidiv je udáváno u více než 93 % pacientů po prvním roce od konce léčby a u více než 88 % pacientů po dvou letech. Vykazuje-li nádor neúplnou regresi, je vhodné zvolit jiný druh léčby.

Krém obsahující imiquimod, místní imunomodulátor, je určen pro lokální léčbu perigenitálních a perianálních papilomavirových vegetací (condylomata acuminata) a povrchových bazocelulárních karcinomů u dospělých. Další indikací je léčba klinicky typických, nehyperkeratotických, nehypertrofických aktinických keratóz v oblasti obličeje nebo kštice u imunokompetentních dospělých pacientů, u nichž by z důvodu velikosti nebo počtu lézí byla kryoterapie nedostatečně účinná a/nebo nepřijatelná a jiné terapeutické možnosti jsou kontraindikovány nebo méně vhodné. V klinických studiích byl prokázán protinádorový účinek indukcí interferonu-a a dalších cytokinů stimulujících imunitní odpověď a tumor-specifickou apoptózu. Protinádorový účinek se hodnotí 12 týdnů po ukončení terapie, po regeneraci kůže dané oblasti. Všeobecně je 5% imiquimod účinný a dobře snášený. Zhojení bez recidiv je udáváno u více než 93 % pacientů po prvním roce od konce léčby a u více než 88 % pacientů po dvou letech. Vykazuje-li nádor neúplnou regresi, je vhodné zvolit jiný druh léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky