Podávání etanerceptu v dávce 50 mg 1x týdně je účinné a dobře snášené u pacientů se středně závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou

Supplementum: 3 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Psoriáza je závažné chronické systémové zánětlivé dermatologické onemocnění, postihující asi 1–5 % celkové populace. Jedná se o onemocnění, které významně ovlivňuje život pacienta, včetně omezení v zaměstnání, možné diskriminace, finančního znevýhodnění či psychických problémů (deprese). Významnou úlohu v patogenezi psoriatických lézí hrají prozánětlivé cytokiny, jako je TNF-a (tumor necrosis factor-a). Etanercept je solubilní receptorový fúzní protein, který blokuje účinek endogenního TNF-a, jehož podání v dávkách 25 či 50 mg 2x týdně nebo 50 mg 1x týdně účinně snižuje závažnost onemocnění pacientů s plakovou psoriázou při velmi dobrém bezpečnostním profilu (jak bylo již prokázáno v randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studiích). Nedávno byly publikovány výsledky evropské studie, která sledovala výsledky léčby etanerceptem u pacientů se středně závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou (s postižením ≥ 10 % povrchu těla a minimální hodnotou indexu PASI [Psoriasis Area and Severity Index] 10) v dávkování 50 mg 1x týdně.

Psoriáza je závažné chronické systémové zánětlivé dermatologické onemocnění, postihující asi 1–5 % celkové populace. Jedná se o onemocnění, které významně ovlivňuje život pacienta, včetně omezení v zaměstnání, možné diskriminace, finančního znevýhodnění či psychických problémů (deprese). Významnou úlohu v patogenezi psoriatických lézí hrají prozánětlivé cytokiny, jako je TNF-a (tumor necrosis factor-a). Etanercept je solubilní receptorový fúzní protein, který blokuje účinek endogenního TNF-a, jehož podání v dávkách 25 či 50 mg 2x týdně nebo 50 mg 1x týdně účinně snižuje závažnost onemocnění pacientů s plakovou psoriázou při velmi dobrém bezpečnostním profilu (jak bylo již prokázáno v randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studiích). Nedávno byly publikovány výsledky evropské studie, která sledovala výsledky léčby etanerceptem u pacientů se středně závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou (s postižením ≥ 10 % povrchu těla a minimální hodnotou indexu PASI [Psoriasis Area and Severity Index] 10) v dávkování 50 mg 1x týdně.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky