Přímé inhibitory reninu: nová léková skupina antihypertenziv

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Kardiologie
Autoři: Prof. MUDr. Jiří Widimský jr., CSc.
MUDr. Jiří Slíva1
Autoři - působiště: III. interní klinika VFN a 1. LF UK, Praha
1 Ústavy farmakologie 2. a 3. LF UK, Praha

Souhrn

Renin-angiotenzinový systém hraje naprosto klíčovou úlohu v regulaci hodnot krevního tlaku, a díky současnému ovlivnění aldosteronu navíc výrazně zasahuje i do homeostázy tekutin. Léčiva, která mají schopnost jeho aktivitu ovlivnit, jsou proto využívána v léčbě hypertenze, srdečního selhání či chronického selhání ledvin.

Renin-angiotenzinový systém hraje naprosto klíčovou úlohu v regulaci hodnot krevního tlaku, a díky současnému ovlivnění aldosteronu navíc výrazně zasahuje i do homeostázy tekutin. Léčiva, která mají schopnost jeho aktivitu ovlivnit, jsou proto využívána v léčbě hypertenze, srdečního selhání či chronického selhání ledvin. Renin (též angiotenzinogenáza), který stojí na počátku celé kaskády, je do krevního oběhu uvolňován na podkladě řady stimulů pocházejících z juxtaglomerulárních buněk ledviny. Renin uvolněný do krevního řečiště katalyzuje tvorbu angiotenzinu I z angiotenzinogenu, který je následně konvertován angiotenzinkonvertázou (angiotenzin konvertující enzym – ACE) na aktivní oktapeptid, angiotenzin II (obrázek 2). Právě tato molekula interaguje se svými receptory AT1 a AT2, čímž je vyvolána vazokonstrikce a zvýšené vyplavení aldosteronu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky