Rufinamid – nová možnost v léčbě Lennox-Gastautova syndromu

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Neurologie
Autoři: MUDr. Michal Ryzí
MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Autoři - působiště: Klinika dětské neurologie LF MU a FN, Centrum pro epilepsie, Brno
Rufinamid je nové antiepileptikum, strukturálně odlišné od ostatních dostupných antiepileptik. Od roku 2005 je schválen jako orphan drug Evropskou lékovou agenturou i Úřadem pro potraviny a léčiva USA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky