Paliperidon

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Psychiatrie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.1
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
1 Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice, Brno

Souhrn

Paliperidon je nové atypické antipsychotikum, farmakologicky aktivní metabolit risperidonu. Přichází v inovativní lékové formě OROS (ORal Osmotic System), která umožňuje stabilní uvolňování účinné látky po dobu 24 hodin, čímž nedochází k fluktuacím plazmatických koncentrací.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky