Zonisamid

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Neurologie
Autoři: Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.1
Autoři - působiště: Centrum pro epilepsie, 1. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
1 Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Medikamentózní léčba epilepsie se vyznačuje poměrně vysokou účinností. Iniciální monoterapie vede ke kompletnímu vymizení záchvatů téměř u poloviny pacientů. V případě přetrvávajících záchvatů pak záměna původního antiepiletika za jiné (opět v monoterapii) vede k remisi u dalších asi 13 % léčených jedinců.1 Pokud ani tento krok nepostačuje k tomu, aby záchvaty zcela vymizely, pak je doporučováno zahájení kombinované farmakoterapie přidáním druhého antiepileptika ke stávajícímu léku v tzv. přídatné (či add-on) terapii. Jelikož se k tomuto postupu uchylujeme u pacientů více či méně rezistentních již na dvě antiepileptika, je vcelku logicky úspěšnost add-on terapie nižší. Přesto je možné u významné části pacientů správně vedenou add-on terapií dosáhnout velmi dobré kontroly onemocnění a zajistit jim tak maximální možnou kvalitu života.

Medikamentózní léčba epilepsie se vyznačuje poměrně vysokou účinností. Iniciální monoterapie vede ke kompletnímu vymizení záchvatů téměř u poloviny pacientů. V případě přetrvávajících záchvatů pak záměna původního antiepiletika za jiné (opět v monoterapii) vede k remisi u dalších asi 13 % léčených jedinců.1 Pokud ani tento krok nepostačuje k tomu, aby záchvaty zcela vymizely, pak je doporučováno zahájení kombinované farmakoterapie přidáním druhého antiepileptika ke stávajícímu léku v tzv. přídatné (či add-on) terapii. Jelikož se k tomuto postupu uchylujeme u pacientů více či méně rezistentních již na dvě antiepileptika, je vcelku logicky úspěšnost add-on terapie nižší. Přesto je možné u významné části pacientů správně vedenou add-on terapií dosáhnout velmi dobré kontroly onemocnění a zajistit jim tak maximální možnou kvalitu života.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky