Nové léky za nízké ceny – příklad fluticason furoátu

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoekonomika
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

Souhrn

Proces stanovování cen a úhrad v České republice doznal od 1. ledna 2008 významných změn, které mění nastavení cen, úhrad, preskripčních omezení a mnoha dalších parametrů systému. Zůstal zachován systém referenčních skupin, které jsou jednou za rok vyhlašovány vyhláškou ministerstva zdravotnictví, ale základní úhrada každé referenční skupiny je stanovena na úrovni nejlevnějšího přípravku v zemích EU. Vedle mnoha dalších změn byla agenda cen a úhrad přesunuta na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který vede pro každé stanovení maximální ceny a/nebo úhrady správní řízení o pevně stanovené délce (75, resp. 165 dnů). Vedle SÚKL jsou účastníkem správního řízení žadatel (obvykle výrobce) a zdravotní pojišťovny. V jednom správním řízení je možné stanovit nebo změnit úhradu jen pro dotčený přípravek, a ne pro ostatní látky a přípravky v referenční skupině. U dalších přípravků mohou být úhrady změněny opět jen v individuálním správním řízení, které je nově zahájeno a má příslušné výše uvedené lhůty. Proč s těmito pravidly laskavé čtenáře seznamujeme? Protože tento systém má podstatné dopady na nastavení úhrad a mnohdy vede k výrazným změnám a posunům v čase, které nebyly v minulém systému, v němž se všechny úhrady měnily najednou, možné. Ilustrativním příkladem jsou intranasální kortikosteroidy, kde se objevila nová molekula (fluticason furoát) a došlo ke stanovování maximální ceny a úhrady ze zdravotního pojištění (viz dále).

Proces stanovování cen a úhrad v České republice doznal od 1. ledna 2008 významných změn, které mění nastavení cen, úhrad, preskripčních omezení a mnoha dalších parametrů systému. Zůstal zachován systém referenčních skupin, které jsou jednou za rok vyhlašovány vyhláškou ministerstva zdravotnictví, ale základní úhrada každé referenční skupiny je stanovena na úrovni nejlevnějšího přípravku v zemích EU. Vedle mnoha dalších změn byla agenda cen a úhrad přesunuta na Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který vede pro každé stanovení maximální ceny a/nebo úhrady správní řízení o pevně stanovené délce (75, resp. 165 dnů). Vedle SÚKL jsou účastníkem správního řízení žadatel (obvykle výrobce) a zdravotní pojišťovny. V jednom správním řízení je možné stanovit nebo změnit úhradu jen pro dotčený přípravek, a ne pro ostatní látky a přípravky v referenční skupině. U dalších přípravků mohou být úhrady změněny opět jen v individuálním správním řízení, které je nově zahájeno a má příslušné výše uvedené lhůty. Proč s těmito pravidly laskavé čtenáře seznamujeme? Protože tento systém má podstatné dopady na nastavení úhrad a mnohdy vede k výrazným změnám a posunům v čase, které nebyly v minulém systému, v němž se všechny úhrady měnily najednou, možné. Ilustrativním příkladem jsou intranasální kortikosteroidy, kde se objevila nová molekula (fluticason furoát) a došlo ke stanovování maximální ceny a úhrady ze zdravotního pojištění (viz dále).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky