Ovlivnění výskytu zlomenin krčku kosti stehenní léčbou ibandronátem

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Osteologie
Autoři: Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc.
Autoři - působiště: III. interní klinika 1. LF UK, Praha

Souhrn

Osteoporóza (OP) je progresivní systémové onemocnění skeletu charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchami mikroarchitektoniky kostní tkáně s následným zvýšením fragility kostí a zvýšeným rizikem zlomenin. Nejčastější klinickou manifestací osteoporózy jsou zlomeniny těl obratlových. Předpokládá se, že více než 30 % žen mladších než 75 roků a 50 % žen starších než 75 roků má netraumatické zlomeniny těl obratlových.

Osteoporóza (OP) je progresivní systémové onemocnění skeletu charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchami mikroarchitektoniky kostní tkáně s následným zvýšením fragility kostí a zvýšeným rizikem zlomenin. Nejčastější klinickou manifestací osteoporózy jsou zlomeniny těl obratlových. Předpokládá se, že více než 30 % žen mladších než 75 roků a 50 % žen starších než 75 roků má netraumatické zlomeniny těl obratlových.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky