Rosuvastatin snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u osob s vysokou koncentrací C-reaktivního proteinu

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

V prevenci infarktu myokardu, cévní mozkové příhody či obecně úmrtí z kardiovaskulárních příčin u osob se zřejmou dysfunkcí endotelu, dyslipidemií či diabetes mellitus se v současné době významně uplatňuje podávání hypolipidemicky působících statinů. Přesto je zřejmé, že přinejmenším polovina veškerých případů infarktu myokardu či cévní mozkové příhody (CMP) se vyskytne u osob s nízkými koncentracemi LDL-cholesterolu. Zajímavým zjištěním však je, že při stanovování plazmatických koncentrací C-reaktivního proteinu (CRP), běžně sledovaného markeru zánětu, byly zjištěny jeho vyšší hodnoty právě u osob, u kterých se později objevila cévní příhoda. V minulosti bylo rovněž poukazováno na skutečnost, že podávání statinů významně snižuje plazmatickou koncentraci CRP. Dosud však nebyla provedena žádná prospektivní klinická studie, která by se přímo snažila nalézt odpověď na otázku významu ovlivnění této hodnoty u osob s nízkou koncentrací cholesterolu.

V prevenci infarktu myokardu, cévní mozkové příhody či obecně úmrtí z kardiovaskulárních příčin u osob se zřejmou dysfunkcí endotelu, dyslipidemií či diabetes mellitus se v současné době významně uplatňuje podávání hypolipidemicky působících statinů. Přesto je zřejmé, že přinejmenším polovina veškerých případů infarktu myokardu či cévní mozkové příhody (CMP) se vyskytne u osob s nízkými koncentracemi LDL-cholesterolu. Zajímavým zjištěním však je, že při stanovování plazmatických koncentrací C-reaktivního proteinu (CRP), běžně sledovaného markeru zánětu, byly zjištěny jeho vyšší hodnoty právě u osob, u kterých se později objevila cévní příhoda. V minulosti bylo rovněž poukazováno na skutečnost, že podávání statinů významně snižuje plazmatickou koncentraci CRP. Dosud však nebyla provedena žádná prospektivní klinická studie, která by se přímo snažila nalézt odpověď na otázku významu ovlivnění této hodnoty u osob s nízkou koncentrací cholesterolu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky