Ivabradin snižuje kardiovaskulární morbiditu i mortalitu

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Pacienti s dobře kompenzovaným onemocněním tepen koronárního řečiště stále zůstávají i navzdory značným farmakoterapeutickým pokrokům v nemalém riziku akutních kardiovaskulárních komplikací, a tedy i v riziku vyšší mortality. Vysoká klidová srdeční frekvence však představuje poměrně dobře ovlivnitelný kardiovaskulární rizikový faktor, a to jak u běžné populace, tak i v podskupině kardiaků. Existuje proto předpoklad založený na výsledcích řady klinických studií s využitím blokátorů kalciových kanálů non-dihydropyridinového typu či b-blokátorů, že snaha o její snížení je provázena nejen nižším výskytem kardiovaskulárních příhod, ale i sníženou mortalitou. Tato hypotéza však nebyla dosud ověřena v širší klinické praxi, a to především z toho důvodu, že obě výše zmiňované lékové skupiny mají i řadu jiných, non-chronotropních účinků, které by tuto závislost mohly vyvolat.

Pacienti s dobře kompenzovaným onemocněním tepen koronárního řečiště stále zůstávají i navzdory značným farmakoterapeutickým pokrokům v nemalém riziku akutních kardiovaskulárních komplikací, a tedy i v riziku vyšší mortality. Vysoká klidová srdeční frekvence však představuje poměrně dobře ovlivnitelný kardiovaskulární rizikový faktor, a to jak u běžné populace, tak i v podskupině kardiaků. Existuje proto předpoklad založený na výsledcích řady klinických studií s využitím blokátorů kalciových kanálů non-dihydropyridinového typu či b-blokátorů, že snaha o její snížení je provázena nejen nižším výskytem kardiovaskulárních příhod, ale i sníženou mortalitou. Tato hypotéza však nebyla dosud ověřena v širší klinické praxi, a to především z toho důvodu, že obě výše zmiňované lékové skupiny mají i řadu jiných, non-chronotropních účinků, které by tuto závislost mohly vyvolat.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky