Dasatinib je účinný při léčbě pacientů s infiltrací Ph+ leukemie do CNS

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Zasažení centrálního nervového systému představuje poměrně častou komplikaci Ph+ akutní formy lymfoblastické leukemie či blastické krize chronické myeloidní leukemie. Konvenční léčba, spočívající v intratekálním podání cytostatik, vysoce dávkovaná systémová chemoterapie (cytarabin, methotrexát) či radioterapie přinášejí u těchto stavů pouze omezený a ne zcela uspokojivý účinek, nehledě k riziku nežádoucích účinků. Dasatinib, jakožto zástupce 2. generace inhibitorů tyrosinkináz SRC a BCR-ABL, se v dosavadních klinických studiích ukázal jako účinný u pacientů, kteří imatinib nesnášejí nebo u nichž se rozvinula rezistence na imatinib. Mimoto bylo zjištěno, že imatinib je schopen pouze omezeně preventivně působit ve smyslu zabránění relapsům, a navíc vzhledem k omezenému prostupu skrze hematoencefalickou bariéru není s to ovlivnit takové formy leukemie, které postihují CNS.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky