Stroncium ranelát snižuje riziko vertebrálních fraktur u mladých postmenopauzálních žen s manifestovanou osteoporózou

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Vertebrální fraktury představují přibližně 27 % všech symptomatických osteoporotických fraktur, přičemž významnou měrou přispívají ke zhoršené kvalitě života, a v pokročilém věku navíc zvyšují i mortalitu nemocných. V klinických studiích bylo rovněž popsáno, že jejich výskyt je jakousi předzvěstí rizika dalších fraktur, a to nejen vertebrálních, ale i např. zlomeniny krčku femuru (nejméně dvojnásobné riziko). Toto riziko opakovaných fraktur se přitom zdá být vyšší u mladších žen.

Vertebrální fraktury představují přibližně 27 % všech symptomatických osteoporotických fraktur, přičemž významnou měrou přispívají ke zhoršené kvalitě života, a v pokročilém věku navíc zvyšují i mortalitu nemocných. V klinických studiích bylo rovněž popsáno, že jejich výskyt je jakousi předzvěstí rizika dalších fraktur, a to nejen vertebrálních, ale i např. zlomeniny krčku femuru (nejméně dvojnásobné riziko). Toto riziko opakovaných fraktur se přitom zdá být vyšší u mladších žen.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky