Nákladová efektivita převodu antipsychotické léčby na dlouhodobě působící injekční risperidon u pacientů se schizofrenií

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Schizofrenie je psychotické onemocnění charakterizované výskytem více či méně vyjádřených příznaků pozitivních (halucinace, bludy aj.) a negativních (abulie, apatie, emoční oploštělost aj.). Její celoživotní prevalence se pohybuje kolem 1 % a vzhledem ke své povaze je toto onemocnění provázeno sociální stigmatizací nemocného. Průběh onemocnění je dnes možné poměrně úspěšně ovlivnit pomocí antipsychotik. Problémem však zůstávají relapsy onemocnění, jejichž výskyt bývá mnohými autory dáván do souvislosti také s nedostatečnou compliance nemocných. Každý relaps je přirozeně provázán i s dalším čerpáním finančních prostředků ze zdrojů zdravotních systémů (obvykle je navíc potřeba i delší hospitalizace), a zcela logicky tak voláme po lepší adherenci nemocných k zavedené léčbě.

Schizofrenie je psychotické onemocnění charakterizované výskytem více či méně vyjádřených příznaků pozitivních (halucinace, bludy aj.) a negativních (abulie, apatie, emoční oploštělost aj.). Její celoživotní prevalence se pohybuje kolem 1 % a vzhledem ke své povaze je toto onemocnění provázeno sociální stigmatizací nemocného. Průběh onemocnění je dnes možné poměrně úspěšně ovlivnit pomocí antipsychotik. Problémem však zůstávají relapsy onemocnění, jejichž výskyt bývá mnohými autory dáván do souvislosti také s nedostatečnou compliance nemocných. Každý relaps je přirozeně provázán i s dalším čerpáním finančních prostředků ze zdrojů zdravotních systémů (obvykle je navíc potřeba i delší hospitalizace), a zcela logicky tak voláme po lepší adherenci nemocných k zavedené léčbě.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky