Atypická antipsychotika u dětských pacientů

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

I navzdory širokému užívání atypických antipsychotik v dnešní medicíně bylo v dětské psychiatrii provedeno pouze několik málo klinických studií, v nichž byla porovnávána či jinak komplexně hodnocena účinnost těchto léků. Nedávno byla provedena prospektivní studie se 30 dětmi a adolescenty ve věku 10–18 let, u kterých byla diagnostikována schizofrenie, schizoafektivní, schizofreniformní či jinak nespecifikovaná psychotická porucha. Po dobu 12 týdnů byli pacienti léčeni risperidonem v průměrné dávce 3,4 mg/den, olanzapinem 14 mg/den, nebo quetiapinem 611 mg/den. Studii dokončilo 70 % pacientů, přičemž ve smyslu výskytu pozitivních či negativních příznaků nebyl mezi jednotlivými druhy léčby zjištěn jakýkoliv signifikantní rozdíl. Autoři však poukazují na poněkud vyšší účinnost risperidonu v porovnání s quetiapinem. Přesto je však třeba zdůraznit, že studie byla provedena na poměrně malém počtu nemocných, a je proto třeba tyto výsledky ověřit ve větších klinických studiích.

I navzdory širokému užívání atypických antipsychotik v dnešní medicíně bylo v dětské psychiatrii provedeno pouze několik málo klinických studií, v nichž byla porovnávána či jinak komplexně hodnocena účinnost těchto léků. Nedávno byla provedena prospektivní studie se 30 dětmi a adolescenty ve věku 10–18 let, u kterých byla diagnostikována schizofrenie, schizoafektivní, schizofreniformní či jinak nespecifikovaná psychotická porucha. Po dobu 12 týdnů byli pacienti léčeni risperidonem v průměrné dávce 3,4 mg/den, olanzapinem 14 mg/den, nebo quetiapinem 611 mg/den. Studii dokončilo 70 % pacientů, přičemž ve smyslu výskytu pozitivních či negativních příznaků nebyl mezi jednotlivými druhy léčby zjištěn jakýkoliv signifikantní rozdíl. Autoři však poukazují na poněkud vyšší účinnost risperidonu v porovnání s quetiapinem. Přesto je však třeba zdůraznit, že studie byla provedena na poměrně malém počtu nemocných, a je proto třeba tyto výsledky ověřit ve větších klinických studiích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky