Aripiprazol v léčbě ADHD

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Ačkoliv je aripiprazol, parciální agonista dopaminových receptorů, schválen pouze pro léčbu schizofrenie, recentně byla jeho účinnost testována i u dětí trpících hyperaktivitou s poruchou pozornosti (ADHD – attention deficit hyperactivity disorders). Studie se zúčastnilo 19 dětí ve věku 8–12 let s ADHD s převažující poruchou pozornosti. Aripiprazol podávaný v průměrné dávce 6,7 mg/den vedl s odstupem 6 týdnů k výraznému zlepšení klinických příznaků nemoci, a to ve všech měřených škálách – ARS-IV, CGI či CGAS. Nejčastějším nežádoucím účinkem přitom byla sedace či bolest hlavy.

Ačkoliv je aripiprazol, parciální agonista dopaminových receptorů, schválen pouze pro léčbu schizofrenie, recentně byla jeho účinnost testována i u dětí trpících hyperaktivitou s poruchou pozornosti (ADHD – attention deficit hyperactivity disorders). Studie se zúčastnilo 19 dětí ve věku 8–12 let s ADHD s převažující poruchou pozornosti. Aripiprazol podávaný v průměrné dávce 6,7 mg/den vedl s odstupem 6 týdnů k výraznému zlepšení klinických příznaků nemoci, a to ve všech měřených škálách – ARS-IV, CGI či CGAS. Nejčastějším nežádoucím účinkem přitom byla sedace či bolest hlavy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky