Plazmaferéza a cyclophosphamid v léčbě lupusové nefritidy

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie, Vnitřní lékařství

Souhrn

Uplynulé roky byly ve znamení zlepšení prognózy pacientů s lupusovou nefritidou. Tohoto úspěchu bylo dosaženo především díky zavedení léčby kortikosteroidy, stejně tak jako i podávání imunosupresivně působících látek, jakou je např. cyclophosphamid. Přesto se však objevují pacienti, kteří jsou rezistentní k takto nastavené kúře. Nedávná retrospektivní analýza, jež sledovala terapeutickou odpověď u pacientů léčených plazmaferézou, intravenózními pulsy cyclophosphamidu, nebo oběma postupy u celkem 38 nemocných současně léčených kortikosteroidy, přinesla zjištění, že kompletní remise bylo nejčastěji dosahováno kombinovanou léčbou (69,2 %) v porovnání s plazmaferézou (55,6 %) a cyclophosphamidem (50,0 %). U takto léčených nemocných byl zaznamenán i nejnižší výskyt relapsů (kombinovaná léčba 7,7 %; plazmaferéza 33,3 %; cyclophosphamid 18,8 %).

Uplynulé roky byly ve znamení zlepšení prognózy pacientů s lupusovou nefritidou. Tohoto úspěchu bylo dosaženo především díky zavedení léčby kortikosteroidy, stejně tak jako i podávání imunosupresivně působících látek, jakou je např. cyclophosphamid. Přesto se však objevují pacienti, kteří jsou rezistentní k takto nastavené kúře. Nedávná retrospektivní analýza, jež sledovala terapeutickou odpověď u pacientů léčených plazmaferézou, intravenózními pulsy cyclophosphamidu, nebo oběma postupy u celkem 38 nemocných současně léčených kortikosteroidy, přinesla zjištění, že kompletní remise bylo nejčastěji dosahováno kombinovanou léčbou (69,2 %) v porovnání s plazmaferézou (55,6 %) a cyclophosphamidem (50,0 %). U takto léčených nemocných byl zaznamenán i nejnižší výskyt relapsů (kombinovaná léčba 7,7 %; plazmaferéza 33,3 %; cyclophosphamid 18,8 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky