Up-regulace F-spondinu u osteoartrózy

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Při osteoartróze chondrocyty prodělávají celou řadu fenotypických proměn, jež vedou k postupné ztrátě chrupavčité tkáně na styčných místech kloubů. Molekulární mechanismy tohoto pomalého procesu jsou však pozvolna odkrývány. Jako jeden z více faktorů se nabízí přibližně sedmkrát vyšší exprese F-spondinu, což je neuronální glykoprotein přítomný zejména v extracelulární matrix. Jeho zvýšená tvorba byla zjištěna nejen u lidských chondrocytů získaných od pacientů s osteoartrózou, ale též na preklinické úrovni u potkanů, kterým byla provedena menisektomie. Ve studiích in vitro vedlo jeho přidání do supernatantu ke zvýšené tvorbě TGF-b1, PGE2 či ke zvýšené aktivaci matrixové metaloproteinázy MMP-13. Z hlediska farmakoterapie se tak jedná o potenciálně velmi zajímavý léčebný cíl.

Při osteoartróze chondrocyty prodělávají celou řadu fenotypických proměn, jež vedou k postupné ztrátě chrupavčité tkáně na styčných místech kloubů. Molekulární mechanismy tohoto pomalého procesu jsou však pozvolna odkrývány. Jako jeden z více faktorů se nabízí přibližně sedmkrát vyšší exprese F-spondinu, což je neuronální glykoprotein přítomný zejména v extracelulární matrix. Jeho zvýšená tvorba byla zjištěna nejen u lidských chondrocytů získaných od pacientů s osteoartrózou, ale též na preklinické úrovni u potkanů, kterým byla provedena menisektomie. Ve studiích in vitro vedlo jeho přidání do supernatantu ke zvýšené tvorbě TGF-b1, PGE2 či ke zvýšené aktivaci matrixové metaloproteinázy MMP-13. Z hlediska farmakoterapie se tak jedná o potenciálně velmi zajímavý léčebný cíl.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky