Bezpečnost celecoxibu u ankylozující spondylitidy

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Osteologie

Souhrn

Nesteroidní antiflogistika hrají v léčbě ankylozující spondylitidy stále významnou úlohu. Obecně je možné říci, že u naprosté většiny pacientů trpících touto chronickou chorobou je třeba podávat tyto léky pravidelně a dlouhodobě, a je tudíž na místě ptát se, do jaké míry je jejich dlouhodobé užívání z hlediska pacientova zdraví bezpečné. Na základě dosud publikovaných údajů v databázi MEDLINE byla provedena metaanalýza hodnotící výhradně bezpečnost COX-2-specifického inhibitoru celecoxibu. Výsledky všech dosud publikovaných randomizovaných kontrolovaných studií ukazují na příznivý bezpečnostní profil celecoxibu v této indikaci, a to z hlediska jak dobré gastrointestinální snášenlivosti, tak i případného kardiovaskulárního rizika.

Nesteroidní antiflogistika hrají v léčbě ankylozující spondylitidy stále významnou úlohu. Obecně je možné říci, že u naprosté většiny pacientů trpících touto chronickou chorobou je třeba podávat tyto léky pravidelně a dlouhodobě, a je tudíž na místě ptát se, do jaké míry je jejich dlouhodobé užívání z hlediska pacientova zdraví bezpečné. Na základě dosud publikovaných údajů v databázi MEDLINE byla provedena metaanalýza hodnotící výhradně bezpečnost COX-2-specifického inhibitoru celecoxibu. Výsledky všech dosud publikovaných randomizovaných kontrolovaných studií ukazují na příznivý bezpečnostní profil celecoxibu v této indikaci, a to z hlediska jak dobré gastrointestinální snášenlivosti, tak i případného kardiovaskulárního rizika.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky