Účinnost a bezpečnost abataceptu či infliximabu u revmatoidní artritidy – studie ATTEST

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Abatacept je imunosupresivně působící rekombinantní fúzní protein vyznačující se schopností inhibovat aktivaci T-lymfocytů mechanismem kostimulační modulace. Tímto mechanismem se odlišuje od působení ostatních imunosupresiv a de facto i od anti-TNF látek, dnes v léčbě revmatoidní artritidy velmi oblíbených, tj. infliximabu, etanerceptu nebo adalimumabu. Na účinnost abataceptu v léčbě revmatoidní artritidy bylo poukazováno již v několika předešlých klinických studiích, a to i v případě, že pacienti nedostatečně reagovali na léčbu methotrexátem či právě anti-TNF léky.

Abatacept je imunosupresivně působící rekombinantní fúzní protein vyznačující se schopností inhibovat aktivaci T-lymfocytů mechanismem kostimulační modulace. Tímto mechanismem se odlišuje od působení ostatních imunosupresiv a de facto i od anti-TNF látek, dnes v léčbě revmatoidní artritidy velmi oblíbených, tj. infliximabu, etanerceptu nebo adalimumabu. Na účinnost abataceptu v léčbě revmatoidní artritidy bylo poukazováno již v několika předešlých klinických studiích, a to i v případě, že pacienti nedostatečně reagovali na léčbu methotrexátem či právě anti-TNF léky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky