Pětiletá účinnost a bezpečnost levodopy/DDCI a entacaponu u pacientů s Parkinsonovou nemocí

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Navzdory pokrokům v léčbě Parkinsonovy nemoci představuje levodopa nejúčinnější a současně poměrně dobře snášenou medikaci, která mimo jiné snižuje i mortalitu nemocných. Z hlediska dlouhodobé léčby je třeba zmínit riziko motorických komplikací, jako je wearing-off fenomén (fluktuace stavu hybnosti) či dyskineze. Levodopa bývá podávána v kombinaci s inhibitorem DOPA- -dekarboxylázy (DDCI) a nověji může být podávána též s entacaponem, inhibitorem katechol-O-methyltransferázy (COMT). Účinnost této trojkombinace byla ověřena mimo jiné ve čtyřech placebem kontrolovaných, randomizovaných a dvojitě zaslepených 6měsíčních studiích III. fáze klinického zkoušení, v nichž byli léčeni pacienti vykazující wearing-off fenomén.

Navzdory pokrokům v léčbě Parkinsonovy nemoci představuje levodopa nejúčinnější a současně poměrně dobře snášenou medikaci, která mimo jiné snižuje i mortalitu nemocných. Z hlediska dlouhodobé léčby je třeba zmínit riziko motorických komplikací, jako je wearing-off fenomén (fluktuace stavu hybnosti) či dyskineze. Levodopa bývá podávána v kombinaci s inhibitorem DOPA- -dekarboxylázy (DDCI) a nověji může být podávána též s entacaponem, inhibitorem katechol-O-methyltransferázy (COMT). Účinnost této trojkombinace byla ověřena mimo jiné ve čtyřech placebem kontrolovaných, randomizovaných a dvojitě zaslepených 6měsíčních studiích III. fáze klinického zkoušení, v nichž byli léčeni pacienti vykazující wearing-off fenomén.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky