Golimumab u pacientů s aktivní revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na léčbu methotrexátem

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je nejčastější chronické zánětlivé revmatické onemocnění. Její prevalence v populaci je přibližně 1 %, a postihuje tedy u nás asi sto tisíc nemocných. Manifestuje se převážně v pohybovém aparátu, kde vede k otokům a bolestem kloubů, ve kterých dochází postupně k destrukci vazů, chrupavky a kosti. Výsledkem může být těžce deformovaný, bolestivý kloub s výraznou ztrátou hybnosti. Systémové projevy jsou méně časté než postižení kloubní a šlachové, nicméně nemoc se může projevit horečkou, poklesem tělesné hmotnosti, vznikem revmatických uzlů, zánětem na serózních blanách, plicním postižením či známkami vaskulitidy různé závažnosti. Pokud nejsou pacienti účinně léčeni, snižuje se u nich výrazně kvalita života a doba přežití se zkracuje v průměru asi o 5–10 let. V posledních 10–15 letech jsme svědky výrazných pokroků v léčbě RA, které vycházejí z poznaných mechanismů vzniku choroby a z rigoróznějších přístupů k podávání léčby.

Revmatoidní artritida (RA) je nejčastější chronické zánětlivé revmatické onemocnění. Její prevalence v populaci je přibližně 1 %, a postihuje tedy u nás asi sto tisíc nemocných. Manifestuje se převážně v pohybovém aparátu, kde vede k otokům a bolestem kloubů, ve kterých dochází postupně k destrukci vazů, chrupavky a kosti. Výsledkem může být těžce deformovaný, bolestivý kloub s výraznou ztrátou hybnosti. Systémové projevy jsou méně časté než postižení kloubní a šlachové, nicméně nemoc se může projevit horečkou, poklesem tělesné hmotnosti, vznikem revmatických uzlů, zánětem na serózních blanách, plicním postižením či známkami vaskulitidy různé závažnosti. Pokud nejsou pacienti účinně léčeni, snižuje se u nich výrazně kvalita života a doba přežití se zkracuje v průměru asi o 5–10 let. V posledních 10–15 letech jsme svědky výrazných pokroků v léčbě RA, které vycházejí z poznaných mechanismů vzniku choroby a z rigoróznějších přístupů k podávání léčby.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky