Tocilizumab v léčbě revmatoidní artritidy

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

I navzdory zavedení nových přípravků do schémat léčby revmatoidní artritidy se ne vždy u každého pacienta podaří dosáhnout spolehlivé terapeutické odpovědi. Tocilizumab je humanizovaná monoklonální protilátka namířená proti receptorům IL-6, jež nebyla prozatím v ČR registrována. Výsledky nedávno provedené metaanalýzy vycházející z výsledků dosud publikovaných studií ukazují, že v dávkách 4 mg/kg a vyšších (jako nejúčinnější se jeví dávka 8 mg/kg) je tocilizumab schopen nabídnout poměrně spolehlivou klinickou odpověď (podle ACR), či dokonce remisi onemocnění, a to v monoterapii nebo v kombinaci s methotrexátem nebo jinými chorobu modifikujícími látkami. Nejčastějším nežádoucím účinkem provázejícím léčbu jsou zvýšené hodnoty jaterních testů, dyslipidemie, neutropenie, gastrointestinální obtíže, bolest hlavy.

I navzdory zavedení nových přípravků do schémat léčby revmatoidní artritidy se ne vždy u každého pacienta podaří dosáhnout spolehlivé terapeutické odpovědi. Tocilizumab je humanizovaná monoklonální protilátka namířená proti receptorům IL-6, jež nebyla prozatím v ČR registrována. Výsledky nedávno provedené metaanalýzy vycházející z výsledků dosud publikovaných studií ukazují, že v dávkách 4 mg/kg a vyšších (jako nejúčinnější se jeví dávka 8 mg/kg) je tocilizumab schopen nabídnout poměrně spolehlivou klinickou odpověď (podle ACR), či dokonce remisi onemocnění, a to v monoterapii nebo v kombinaci s methotrexátem nebo jinými chorobu modifikujícími látkami. Nejčastějším nežádoucím účinkem provázejícím léčbu jsou zvýšené hodnoty jaterních testů, dyslipidemie, neutropenie, gastrointestinální obtíže, bolest hlavy.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky