Etanercept s methotrexátem vs monoterapie v léčbě časné revmatoidní artritidy – studie COMET

Číslo: 6 / 2008 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Při léčbě revmatoidní artritidy obvykle usilujeme především o dosažení remise onemocnění společně se zabráněním jeho další progresi. Remise bývá zpravidla definována na základě klinických kritérií – v této souvislosti je nejčastěji zmiňováno skóre DAS28, které vypovídá o aktivitě onemocnění u vybraných 28 kloubů. Nejúčelnějším léčebným postupem je přitom snaha o minimalizaci zánětlivých projevů, což bývá následně spojeno i s nižším stupněm destrukce postižených kloubů. Za tímto účelem jsou stále využívána chorobu modifikující léčiva (disease-modifying antirheumatic drugs – DMARDs), a to v monoterapii, nebo v kombinaci. Dříve, než bylo do běžné klinické praxe zavedeno užívání látek dnes známých jako biologika (zejména anti-TNF), však bylo nanejvýš obtížné dlouhodobé remise účinně dosáhnout. Z dosavadních klinických zkušeností je patrné, že pouze pomocí aplikace DMARD nejsme schopni zabránit další radiografické progresi, a to ani tehdy, zbavíme-li nemocného klinických projevů onemocnění, což bývá přičítáno neúplnému potlačení zánětu synovie. Logicky se nám tak nabízí kombinaovaná léčba methotrexátem s blokátory TNF-a.

Při léčbě revmatoidní artritidy obvykle usilujeme především o dosažení remise onemocnění společně se zabráněním jeho další progresi. Remise bývá zpravidla definována na základě klinických kritérií – v této souvislosti je nejčastěji zmiňováno skóre DAS28, které vypovídá o aktivitě onemocnění u vybraných 28 kloubů. Nejúčelnějším léčebným postupem je přitom snaha o minimalizaci zánětlivých projevů, což bývá následně spojeno i s nižším stupněm destrukce postižených kloubů. Za tímto účelem jsou stále využívána chorobu modifikující léčiva (disease-modifying antirheumatic drugs – DMARDs), a to v monoterapii, nebo v kombinaci. Dříve, než bylo do běžné klinické praxe zavedeno užívání látek dnes známých jako biologika (zejména anti-TNF), však bylo nanejvýš obtížné dlouhodobé remise účinně dosáhnout. Z dosavadních klinických zkušeností je patrné, že pouze pomocí aplikace DMARD nejsme schopni zabránit další radiografické progresi, a to ani tehdy, zbavíme-li nemocného klinických projevů onemocnění, což bývá přičítáno neúplnému potlačení zánětu synovie. Logicky se nám tak nabízí kombinaovaná léčba methotrexátem s blokátory TNF-a.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky